URZĄDZENIA DO POMIARÓW WILGOTNOŚCI

Pomiar wilgotności kruszywa

Układ pomiaru wilgotności kruszywa składa się z sondy mikrofalowej zamocowanej w zasobniku z piaskiem, połączonej ze sterownikiem. Dane odbierane przez sterownik są przekazywane do komputera oraz wykorzystywane do automatycznej korekcji dozowania wody i kruszywa. Przydatna do produkcji betonu transportowego oraz wibrowanego.

Zdjęcie 8 – Sonda kruszyw

Pomiar wilgotności masy betonowej

Układ pomiaru wilgotności kruszywa składa się z sondy mikrofalowej zamocowanej w mieszarce połączonej ze sterownikiem. Dane odbierane przez sterownik są wykorzystywane do automatycznego sterowania dozowaniem wody. Przydatna przede wszystkim do produkcji betonu wibrowanego.

Zdjęcie 9 – Sonda_mieszarka

Dokumentacja

Wraz z kompletnym sterowaniem dostarczana jest instrukcja obsługi programu sterującego w wersji papierowej i wersji pdf oraz schemat elektryczny sterowania.