PODSTAWOWE MODUŁY SYSTEMU STEROWANIA DO BETONIARNI SYSTERMAT 3000 i 4000

Komputer obsługi

Komputer obsługi jest typowym komputerem PC wyposażonym w jeden bądź dwa monitory, klawiaturę i mysz oraz drukarki. Pracuje w środowisku Windows XP. Dane programu są przechowywane na dwóch osobnych dyskach pracujących w macierzy RAID.

Zakres ważenia i produkcji

SYSTERMAT 3000

  • kruszywa

   - obsługa 6 zasobników kruszyw z możliwością dozowania,
   - jednoczesne dozowanie z 6 rodzajów kruszyw wpisywanych do receptury,
   - maksymalna ilość zasobników w programie - 10 (4 zasobniki wirtualne);

  • cementy

   - obsługa 6 zasobników cementów z możliwością dozowania,
   - jednoczesne dozowanie z 4 rodzajów cementów wpisywanych do receptury
     (3 cementy i 1 wypełniacz),
   - maksymalna ilość zasobników w programie - 10 (4 zasobniki wirtualne);

  • domieszki

   - obsługa 6 zasobników domieszek z możliwością dozowania,
   - jednoczesne dozowanie z 4 rodzajów domieszek wpisywanych do receptury,
   - maksymalna ilość zasobników w programie - 10 (4 zasobniki wirtualne);

  • woda

   - obsługa 4 zasobników wody z możliwością dozowania (woda czysta, recyklingowa,
      gorąca oraz mikrokrzemionka dozowana na wagę wody),
   - dobierany procentowo udział wody z recyklingu i opcjonalnie wody gorącej,
   - uwzględnienie ilości zwrotnego betonu w gruszce,
   - ograniczanie procentowego udziału wody używanej dla danej klasy betonu,
   - obsługa 2 sond wilgotności kruszywa.

SYSTERMAT 4000

  • kruszywa

   - obsługa 16 zasobników kruszyw z możliwością dozowania,
   - jednoczesne dozowanie z 6 rodzajów kruszyw wpisywanych do receptury,
   - maksymalna ilość zasobników w programie nieograniczona;

  • cementy

   - obsługa 10 zasobników cementów z możliwością dozowania,
   - jednoczesne dozowanie z 4 rodzajów cementów wpisywanych do receptury,
   - maksymalna ilość zasobników w programie nieograniczona;

  • domieszki

   - obsługa 6 zasobników dodatków z możliwością dozowania,
   - jednoczesne dozowanie z 4 rodzajów domieszek wpisywanych do receptury,
   - maksymalna ilość zasobników w programie nieograniczona;

  • woda

   - obsługa 3 zasobników wody z możliwością dozowania (woda czysta, recyklingowa na
      wagę wody oraz woda z przepływomierza dozowana bezpośrednio do mieszarki),
   - dozowanie wody odbywa się na podstawie wartości w recepturze, poprzez podanie
      wartości stałej na masce procesu lub po uwzględnieniu wilgotności betonu w mieszarce,
   - system sterowania kubłem dostarczającym beton na wybrane stanowisko odbioru
     (może odbywać się w sposób automatyczny lub ręczny),
   - obsługa pulpitów zdalnego zamawiania betonu,
   -obsługa 6 sond wilgotności kruszywa.

SYSTERMAT 3000 i SYSTERMAT 4000

  - możliwość ręcznej korekty wody zarówno przed produkcją, jak i w jej trakcie (zmiana
     ilości dozowanej wody lub całkowite zatrzymanie procesu jej naważania),
  - automatyczna lub ręczna korekcja dozowania wody i kruszywa w zależności od
     wilgotności kruszywa,
  - możliwość ustawienia dla każdej receptury maksymalnej wielkości zarobu oraz czasu jej mieszania,
  - automatyczne ustawiane wartości „wagi w locie” dla wszystkich materiałów,
  - kontrola na ekranie monitora wartości zadanych i rzeczywistych,
  - możliwość zamiany numeracji zasobnika (np. w przypadku opróżnienia któregoś z nich),
  - możliwość zamiany zasobników w trakcie dozowania bez potrzeby przerywania produkcji,
  - parametry, czasy sterujące produkcją ustawiane z poziomu programu z możliwością
     korekty w trakcie produkcji,
  - dozowanie „dokładne“ ustawiane dla każdego składnika oddzielnie,
  - możliwość kontynuowania zadanej produkcji po przerwie w dostawie zasilania (wymagane
     podłączenie komputera PC i sterownika PLC do baterii UPS),
  - korygowanie zadozowanych wartości z zarobu na zarób oraz ustawianie maksymalnych
     korekt z zarobu na zarób w funkcji produkcji betonu towarowego),
  - możliwość zakończenia produkcji na aktualnie rozpoczętym zarobie.

Zdjęcie 3 – Konfiguracja komputera

Baza danych

 • dane surowców i silosów im przyporządkowanych,
 • dane klientów wraz z ich budowami, dostawców materiałów, producentów surowców i zakładów,
 • dane o pojazdach wraz z numerami rejestracyjnymi, kierowcami, ładownością itp.
 • dane o recepturach wraz ze świadczeniami dodatkowymi i kategoriami betonu,
 • dane o wykonanych produkcjach oraz zużyciu materiałów,
 • baza danych cyklicznie tworzy swoją kopię zapasową,
 • możliwość synchronizacji danych produkcyjnych i danych słownikowych z systemami zewnętrznymi – przenoszenie danych w postaci plików bądź bezpośrednie połączenie pomiędzy programem SYSTERMAT i programem biurowym.

Statystyki

 • Statystyka wyprodukowanego asortymentu w m3: ogólna, z podziałem na wytrzymałości i kategorie betonu, z podziałem na klientów i budowy, z podziałem na pojazdy transportujące oraz kierowców,
 • statystyka zużycia materiałów: zużycie automatyczne, zużycie ręczne, zużycie przy wyłączonym komputerze, zużycie podczas mycia mieszarki, zużycie z podziałem na grupy i poszczególne materiały,
 • statystyka dostaw materiałów,
 • statystyka dokumentów produkcji WZ – zestawienie zbiorcze,
 • statystyki dodatkowe: czas pracy mieszarki, zmiany stanów magazynowych, korekty dokonywane przez operatorów: zmiany zawartości silosów, zmiany dowodów dostaw, zmiany wilgotności kruszyw,
 • wszystkie statystyki mogą być tworzone za dowolny okres czasu, większość uwzględnia dodatkowo wybranego klienta i budowę,
 • statystyki mogą być wyświetlane na ekranie monitora, mogą być drukowane bądź eksportowane do pliku (format Word lub Excel).

Obsługa i serwis

 • Instrukcja obsługi programu w wersji papierowej i PDF,
 • licznik czasu pracy mieszarki,
 • system uprawnień użytkowników,
 • prostota i czytelność obsługi wynikająca ze środowiska WINDOWS,
 • możliwość zdalnej pomocy serwisowej – wymagana obecność linii telefonicznej w sterówce lub połączenia internetowego.

Kompletny pulpit obsługi
W skład pulpitu wchodzi:

 • panel z przyciskami i kontrolkami do obsługi ręcznej oraz kontroli produkcji automatycznej,
 • nadstawka ze wskaźnikami dla wag,
 • komunikaty informacyjne i alarmy wyświetlane na ekranie komputera.

Zdjęcie 4 – Pulpit 2

Pulpit sterowniczy służy do kontroli pracy automatycznej oraz ręcznego sterowania wszystkimi urządzeniami betoniarni.

Zdjęcie 5 – Pulpit 3

Sterownik programowalny (GE Fanuc)

Sterownik programowalny wraz z oprogramowaniem służy do nadzorowania pracy betoniarni zarówno w trybie pracy automatycznej jak i ręcznej. Jest odpowiedzialny za sterowanie urządzeniami betoniarni, kontroluje dozowanie materiałów według wewnętrznych algorytmów uwzględniając korekty dynamiczne, zbiera sygnały z czujników umieszczonych w newralgicznych punktach betoniarni, komunikuje się z komputerem PC oraz układem wagowym.

Drukarki
Najczęściej stosowane drukarki:

 • drukarka dokumentów WZ – dostaw betonu – drukarka igłowa przystosowana do pracy z papierem perforowanym (papier firmowy),
 • drukarka pozostałych dokumentów – protokołów naważeń, statystyk, deklaracji zgodności – igłowa bądź laserowa.

Zdjęcie 6 - Drukarka

Pomiar konsystencji

Układ pomiarowy mierzy konsystencję betonu w mieszarce na podstawie poboru mocy przez silnik mieszarki. Rozwiązanie to umożliwia także obserwację bardzo małych zmian konsystencji. Wynik pomiaru można obserwować w postaci paska konsystencji oraz wartości liczbowej na ekranie monitora. Połączenie z komputerem wprowadza także dodatkowe zabezpieczenie przed dwukrotnym napełnieniem mieszarki. Dopiero po przekroczeniu granicy biegu jałowego mieszarki może ona być ponownie napełniona. Wielkość zarobu nie wpływa na wynik pomiaru.