SZAFA SIŁOWA

Szafa siłowa wyposażona jest w system przekaźników, styczników, bezpieczników i innych zespołów, które sterują i zabezpieczają część siłową betoniarni (napęd mieszarki, wyciągu jazdy kosza, podajników ślimakowych, sprężarki, wibratorów itd.). Na drzwiach szafy umieszczony jest wyłącznik główny. Układ elektryczny szafy zostaje dopasowany indywidualnie do sterowanej przez nią betoniarni.

Zdjęcie 7 - Szafa1

Zabezpieczenie przed przerwami w dopływie zasilania

Zabezpieczenie to chroni przed utratą danych w systemie w przypadku przerwy w dopływie zasilania zewnętrznego i umożliwia przez ok. 30 minut dalszą pracę komputera oraz sterownika przemysłowego. W przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania jest możliwe kontynuowanie rozpoczętej produkcji. W skład zabezpieczenia wchodzi odpowiedniej wielkości bateria UPS wraz z przyłączeniem.

Pulpit sterowania lokalnego przy mieszarce

Pulpit sterowania lokalnego przy mieszarce umożliwia sterowanie urządzeniami bezpośrednio przy mieszarce. Po zakończeniu produkcji operator może bezpiecznie sterować płukaniem i myciem urządzeń mieszarki.